חדש בקליניקות יפה מקסימוב:

טיפול בהזעת יתר בבית השחי
עם מכשיר ה-MiraDry

תוצאות מהטיפול הראשון | הליך לא פולשני | ללא כאב

שמים סוף לריח ולהזעת היתר
בעזרת טיפול קצר ויעיל

קישור לדף הבית

*בכפוף לאישור ולתנאי חברת הביטוח

מעל
100 אלף
לקוחות MiraDry
מרוצים ברחבי
העולם

שיפור
של עד
82%
בסיום הטיפול

מעל
100 אלף
לקוחות MiraDry
מרוצים ברחבי
העולם

שיפור
של עד
82%
בסיום הטיפול

חדש בקליניקות יפה מקסימוב:

טיפול בהזעת יתר
בבית השחי עם מכשיר
ה-MiraDry

תוצאות מהטיפול הראשון

הליך לא פולשני | ללא כאב

breaot-icon

לבדיקת התאמה
לטיפול בהזעת יתר בבית השחי,
אנא בחר\י את מינך:

קישור לדף הבית

מעל
100 אלף
לקוחות MiraDry
מרוצים ברחבי
העולם

שיפור
של עד
82%
בסיום הטיפול

שמים סוף לריח ולהזעת היתר
בעזרת טיפול קצר ויעיל

לבדיקת
התאמה לטיפול
בהזעת יתר
בבית השחי,
אנא בחר\י את
מינך: